Świetlica

Zajęcia opiekuńcze

W naszej szkole działają dwie świetlice szkolne: świetlica dla uczniów klas 1-3 oraz klub dla uczniów klas 4-8. Zajęcia opiekuńcze rozpoczynają się od godziny 7.15 a kończą o godzinie 17.00.

W czasie zajęć świetlicowych uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji uzdolnień i zainteresowań. Szczególny nacisk kładziemy również na pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Biorąc udział w zajęciach świetlicowych nasi uczniowie mają okazję do rozwijania umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej i nawiązywania udanych relacji interpersonalnych.