O Nas

Społeczna Szkoła Podstawowa w Chorzowie powstała w roku 1991 z inicjatywy rodziców chcących zapewnić swym dzieciom nowoczesną, na wysokim poziomie wiedzę, znajomość języków obcych oraz wrażliwość na otaczającą rzeczywistość. W swym obecnym kształcie nauka w naszej szkole daleko wykracza poza obowiązujące podstawy programowe MEN. Poprzez zwiększoną ilość godzin w nauczaniu kluczowych przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych stwarza możliwość podniesienia wymagań edukacyjnych i kształtowania dużej wrażliwości społecznej, ekologicznej i estetycznej. Realizacja tak dużych zadań, jakie stawiamy naszym nauczycielom i uczniom możliwa jest tylko dzięki wysokiej fachowości Rady Pedagogicznej ambicji uczniów oraz nauce w zespołach klasowych liczących do 17 uczniów, które pozwalają na daleko idącą indywidualizację nauczania.

Społeczna Szkoła Podstawowa mając komfortowe warunki do nauczania oraz bogatą bazę techniczną stara się wszystkie te atuty w pełni wykorzystać.

Mając na uwadze dobro uczniów oraz oczekiwania rodziców otworzyliśmy z dniem 1.09.1999 r. Społeczne Gimnazjum Śląskie, do którego pierwszeństwo wstępu mają absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej. W swym obecnym kształcie nauka w naszej szkole daleko wykracza poza obowiązujące podstawy programowe Ministerstwa Edukacji i Nauki. Poprzez zwiększoną ilość godzin w nauczaniu kluczowych przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych stwarza możliwość podniesienia wymagań edukacyjnych i kształtowania dojrzałej osobowości. Nasi uczniowie, zdając ogólnopolskie egzaminy gimnazjalne, uzyskują corocznie wyniki wysokie i bardzo wysokie, znacznie przekraczające średni krajowy wynik tych egzaminów, najwyższe w Chorzowie. Realizacja tak dużych zadań jest możliwa tylko dzięki wysokiej fachowości Rady Pedagogicznej, ambicji uczniów, współpracy z rodzicami, nauce w małych zespołach klasowych, które pozwalają na daleko idącą indywidualizację nauczania i poczuciu bezpieczeństwa.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Absolwenci zawsze dostają się do szkół, które wybrali.

Oprócz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, dobrze zorganizowanych i atrakcyjnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych, wiele uwagi poświęca się imprezom integrującym środowisko szkolne i rodziców. Na stałe, w kalendarz imprez szkolnych, weszły  wspólne spotkania przy choince, regularne uczestnictwo w życiu kulturalnym (teatr, kino, filharmonia, opera), Kawiarenka Literacka, Festiwal Twórczości Artystycznej, Festiwal Podróżniczy,apele okolicznościowe, wycieczki.

Obydwie szkoły od początku swego istnienia posiadają pełne uprawnienia państwowe.

W roku 2003 obydwie prowadzone przez Stowarzyszenie szkoły otrzymały tytuły i certyfikaty "Szkoła z klasą"

 


Dyrektor mgr Irena Galilejczyk – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, sztuka, zarządzanie oświatą, wiedza o kulturze

Wicedyrektor mgr Joanna Głuch –nauczyciel dyplomowany, język polski, pedagogika opiekuńcza, zarządzanie oświatą

Dyrektor zajęć pozalekcyjnych i opiekuńczych mgr Joanna Parczyk – nauczyciel dyplomowany, psycholog, edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Beata Barwińska –nauczyciel mianowany, muzyk instrumentalista,muzyka,matematyka

mgr Maria Baron –nauczyciel mianowany, matematyka, fizyka

dr Joanna Bielska – nauczyciel mianowany, język angielski, specjalista metodyki nauczania języków obcych

mgr Krzysztof Dawid – nauczyciel kontraktowy, matematyka, informatyka, fizyka

mgr Karolina Glück - nauczyciel kontraktowy, język angielski

mgr Michał Gruchalski – nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne, trener FIFA piłki nożnej, instruktor narciarstwa, instruktor tenisa ziemnego

mgr Natalia Handwerker – nauczyciel kontraktowy, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Tomasz Härtel – nauczyciel mianowany, wychowanie fizyczne

mgr Alina Hoszek – nauczyciel dyplomowany, język niemiecki, logopedia, etyka

mgr Klaudyna Kaczmarek –nauczyciel dyplomowany, język angielski, język polski, sztuka

mgr Anita Kocek – nauczyciel dyplomowany, matematyka, informatyka

mgr Anna Kolarczyk – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, biologia

pani Renata Kończyk – nauczyciel mianowany, wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Krawczyk –nauczyciel kontraktowy, pedagogika z resocjalizacją, pedagogika społeczno-opiekuńcza

mgr Halina Krawczyk –nauczyciel mianowany, pedagogika pracy kulturalno-oświatowej, instruktor zajęć teatralnych, instruktor gimnastyki korekcyjnej

mgr inż. Bożena Kruk – nauczyciel dyplomowany, technika, wychowanie do życia w rodzinie, przedsiębiorczość, doradca zawodowy

mgr Urszula Kulej – psycholog, pedagog, nauczanie początkowe

mgr Hanna Kurczyk – nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne,instruktor plywania

mgr Izabela Minuta – Pyś – nauczyciel dyplomowany,edukacja wczesnoszkolna , muzyka, pedagogika opiekuńcza

mgr Celia Lopez Vittori –nauczyciel stażysta, język hiszpański

mgr Marian Moczulski –nauczyciel mianowany, religia, informatyka

mgr Bogdan Obrochta –instruktor szachowy, sędzia szachowy klasy międzynarodowej

mgr Marek Pańta – nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne, trener II klasy w narciarstwie, instruktor piłki nożnej, instruktor żeglarstwa, kapitan jachtowy, kapitan motorowodny

mgr Piotr Płonka –nauczyciel kontraktowy, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Grażyna Drewniak – Rączka –nauczyciel dyplomowany, biologia, chemia

mgr Ewa Siwczyk – nauczyciel mianowany, język polski, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo

mgr Beata Skotnica –nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, informatyka

pani Magdalena Sołtysik – nauczyciel kontraktowy, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza

mgr Agnieszka Światowska –nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo –wychowawcza, oligofrenopedagogika

mgr Łukasz Waga – nauczyciel dyplomowany, geografia, przyroda

mgr Iwona Walczak –nauczyciel dyplomowany, język polski, zarządzanie oświatą

mgr Weronika Wiórek –nauczyciel stażysta, język angielski, język hiszpański

mgr Danuta Witkowska –nauczyciel dyplomwany, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

mgr Dobrochna Wójcik – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor narciarstwa zjazdowego

mgr Bożena Wrzesień- Kotarska – nauczyciel dyplomowany, fizyka, informatyka,oligofrenopedagogika zarządanie oświatą

mgr Ryszard Zawadzki – nauczyciel dyplomowany, religia, pedagogika społeczno-opiekuńcza

mgr Maria Żółkiewska – nauczyciel dyplomowany, historia, język angielski


przydatne strony