Imprezy cykliczne

Tradycyjny Rajd Szkoły, w którym biorą udział wszyscy uczniowie naszych szkół. Inicjatorką Rajdu Szkoły jest pani Jadwiga Herman, która mimo przejścia na zasłużoną emeryturę, towarzyszy nam podczas wędrówek górskich. Do tej pory zdobyliśmy Soszów, Stecówkę, Kozią Górę, Dębowiec, Szyndzielnię, Klimczok, Karkoszczonkę, Błatnią, Leskowiec, Magurkę Wilkowicką oraz Równicę.
film Soszów 2016

Festiwal Podróżniczy Odkrywcy Świata to impreza, która obejmuje szereg wydarzeń mających na celu zwrócenie uwagi na aspekty turystyczne i kulturowe świata, które są uzupełnieniem treści realizowanych m.in. na lekcjach geografii.
Podczas dwudniowej imprezy uczniowie prezentują przygotowywane projekty klasowe, uczestniczą w spotkaniach z podróżnikami,
przedstawiają własne prezentacje o tematyce turystycznej, biorą udział w warsztatach technicznych, kulinarnych lub muzycznych
oraz oglądają film o tematyce podróżniczej. Ponadto uczniowie dyskutują o bieżących problemach świata,
a także angażują się w zbiórkę pieniędzy
dla potrzebujących w Afryce oraz uczestniczą w szkolnym Maratonie Pisania Listów Amnesty International.
Biuro Podróży to projekt realizowany przez uczniów szkolnego kółka turystyczno - krajoznawczego. Towarzyszy Festiwalowi Podróżniczemu Odkrywcy Świata.
Uczestnicy imprezy, pracując w grupach, przygotowują stanowiska z ofertami turystycznymi.
Każde stanowisko, na którym uczniowie rozkładają np. plakaty informacyjne ze zdjęciami,
komputery z prezentacjami multimedialnymi, pamiątki lub potrawy,
poświęcone jest jednemu krajowi lub regionowi.
Ponadto dzieci przebierają się w stroje etniczne oraz szykują quiz dla odwiedzających stanowiska.
Impreza Biuro Podróży to wydarzenie, dzięki któremu młodsi uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu geografii i turystyki.
Pracując metodą projektu, dzieci przysposabiają sobie umiejętność pracy zespołowej,
która pobudza ich do uczenia się poprzez działanie.
Turniej o Puchar Szkoły jest przedsięwzięciem realizowanym w SSP i SGŚ od dziewięciu lat.
Składa się z dziesięciu konkurencji i biorą w nim udział wszystkie klasy SSP i SGŚ. W każdym miesiącu danego roku szkolnego rozgrywana jest jedna konkurencja, w której bierze udział cała klasa lub jej przedstawiciele.

Zadaniami turniejowymi składającymi się na edycję 2016/2017 Turnieju są:
 • Wrzesień - turniej planszowej gry Dobble
 • Październik - zbiórka monet groszowych
 • Listopad - pierwsza zbiórka makulatury
 • Grudzień - konkurs plastyczny
 • Styczeń - druga zbiórka makulatury
 • Luty - konkurs origami
 • Marzec - konkurs Mam Talent
 • Kwiecień - turniej sprawnościowy
 • Maj - zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
 • Czerwiec - trzecia zbiórka makulatury
Ta z klas SSP i SGŚ, która zdobywa największą liczbę punktów wygrywa daną edycję turnieju i staje się właścicielem Przechodniego Pucharu Szkoły oraz otrzymuje nagrodę pieniężną, która przeznaczona jest na wspólny wyjazd klasowy. W regulaminie przewidziano także nagrody dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury oraz dary zebrane w czasie różnego rodzaju zbiórek przekazywane są organizacjom charytatywnym działającym na terenie Chorzowa i sąsiednich miast. Wśród nich znalazły się między innymi:
 • Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej,
 • Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie,
 • Fundacji „Szara Przystań” z siedzibą w Zabrzu,
 • Fundacji S.O.S. dla Zwierząt z siedzibą w Chorzowie,
 • Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum” w Chorzowie,
 • Oddziałowi Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym Chorzowie,
 • Towarzystwu Św. Alberta prowadzącemu Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zabrzu oraz Punkt Profilaktyki i Psychoterapii.
Od wielu lat w pracujemy metodą projektów.
Uczniowie muszą zaplanować działania, wykonać prace i publicznie zaprezentować osiągnięte efekty.
Projekty ułatwiają zrozumienie zjawisk spotykanych w otaczającym szkołę świecie, sprawne komunikowanie się z innymi ludźmi, naukę wspólnego działania, które musi dać ciekawe dla innych uczestników projektu efekty.
Podczas pracy uczniowie muszą wykazać się kreatywnością, pomysłowością, umiejętnością współdziałania, odpowiedzialnością.
Dzień realizacji projektu jest wyjątkowym dniem w naszych szkołach. Odbyły się projekty poświęcone wiadomościom o filmach, o muzyce, o malarstwie, o teatrze, na temat naszej małej ojczyzny, historii naszej szkoły, zdrowego odżywiania się i wiele innych.

Co roku, pod koniec października, zapraszamy do naszej Szkoły Absolwentów Społecznego Gimnazjum Śląskiego.
Cieszymy się, kiedy przychodzą nasi byli uczniowie i opowiadają nam, czym zajmują się w życiu, jak im się wiedzie. Sprawia nam ogromną radość obserwowanie, jak cieszą ich te coroczne spotkania. Miło nam obserwować, jak nasi Absolwenci dorastają, zdają maturę, studiują, podróżują, podejmują pracę, zakładają rodziny. Dobrze, że chcą się tym podzielić z nami, nauczycielami i ze swoimi znajomymi ze szkolnej ławy. Nabieramy przekonania, że tworzą oni już sporą grupę sympatycznych, mądrych młodych ludzi, których łączy to, że są ze Społecznej.
Drodzy nasi Absolwenci, czekamy na Was co roku.
Do zobaczenia.
Jesienią w naszej szkole odbywa się, niełatwy i budzące wiele emocji, Szkolny Konkurs Recytatorski.
Biorą w nim udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Konkurs dzieli się na trzy etapy i podzielony jest na trzy kategorie: klasy 1-3 SP, klasy 4-6 SP oraz 7 SP-III SGŚ.
Pierwszy etap polega na tym, że każdy uczeń przygotowuje wybrany przez siebie wiersz i prezentuje go na forum swojej klasy.
Nauczyciel i uczniowie decydują, który z klasowych recytatorów weźmie udział w drugim etapie.
Drugi etap-Półfinał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego polega na zaprezentowaniu recytacji przed surowym Jury.
Osoby, które zyskają swoją piękną recytacją jego przychylność, przechodzą do kolejnego, trzeciego etapu, zwanego Wielkim Finałem Szkolnego Konkursu Recytatorskiego.
Pod czujnym okiem Jury Finaliści ubiegają się o nagrody i wyróżnienia.
Najlepsi recytatorzy: Laureaci i wyróżnieni mają zaszczyt zaprezentowania się podczas Wielkiej Gali Laureatów Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
całej społeczności szkolnej i zaproszonym gościom.

Zawsze w maju mamy wspaniałą okazję, aby zebrać owoce twórczości uczniów naszej Szkoły.
Można podziwiać prace plastyczne, prace powstałe na zajęciach technicznych.
Festiwalowi towarzyszy wspaniały koncert dedykowany Mamie i Tacie.
Podczas koncertu prezentują się szkolne zespoły artystyczne,a także prezentują się uczniowie,
którzy pięknie recytują, śpiewają, czy posiadają jakieś inne talenty i pragną się nimi popisać przed rodzicami, kolegami i nauczycielami.
Od paru lat Festiwalowi towarzyszy wystawa prac grupy malarzy nieprofesjonalnych Krajcok 12.
Dzięki temu, że prace są wystawione na szkolnych korytarzach uczniowie maja wspaniałą okazję obcowania z dziełem plastycznym. Festiwal Twórczości Artystycznej jest bardzo ważną imprezą szkolną. Oprócz tego, że podsumowuje kończący się już rok szkolny,
to pozwala dzieciom we wspaniały sposób zaprezentować się rodzicom i ofiarować im swoją twórczość, serce i czas.
Zapraszamy Was, drodzy Rodzice, podziwiajcie wysiłek, pracę, kreatywność swoich dzieci.
Wystawy zwierząt wszelakich, naszych dużych i małych podopiecznych, cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem.
Dostarczają wielu emocji i radości, są okazją do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania
koleżankom i kolegom swoich piękności i przystojniaków .
Są medale, profesjonalne prowadzenie , a przede wszystkim wspaniała atmosfera.
Cykl „dziwne święta” rozpoczęło w 2008 Święto Ziemniaka. W kolejnych latach obchodziliśmy Święto Marchewki, Owoców Egzotycznych, Czekolady, Jabłka, Mleka. Uczniowie gimnazjum przygotowują plakaty informacyjne dotycząca walorów odżywczych , ciekawostek, sposobów przyrządzania poszczególnych produktów. W dniu święta , przed lekcjami gimnazjum przygotowuje degustacje, zabawy oraz konkursy dla uczniów szkoły podstawowej. Święta te cieszą się ogromną popularnością, są okazją do wspólnej nauki poprzez zabawę. Jest pysznie, zdrowo i wesoło !
Let's sing and dance together!
Kiedy zbliża się koniec roku szkolnego, wszystkim chc się tańczyć i śpiewać z radości, że już za chwilę upragnione wakacje.
Korzystając z tego nagromadzenia pozytywnej energii, wszyscy przygotowują występy sceniczne, obmyślają choreografię, szlifują teksty przebojów i ćwiczą, ćwiczą, ćwiczą...
Każda klasa pragnie zaprezentować się jak najciekawiej i najprofesjonalniej podczas dorocznego
Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej.
Wszyscy razem dokładamy sił, by dobrze wypaść i doskonale się bawić.
film z festiwalu 2016
przydatne strony