Rekrutacja

Rekrutacja do SSP prowadzona jest przez cały czas.
Ze względu na duże zainteresowanie warto zapisać swoje dziecko znacznie wcześniej na listę chętnych do naszej szkoły.
Jeśli mamy wolne miejsca, przyjmujemy także uczniów do klas starszych.
Zapraszamy do kontaktu pod numerami:
32 2466 214
504 210 188.


Co wyróżnia SSP na tle innych szkół?

1. Wysoki poziom nauczania.
- doskonałe wyniki egzaminów –co roku znacznie wyższe od średnich wojewódzkich i krajowych,
- komfortowe warunki uczenia – maksymalnie 17-osobowe klasy pozwalają nauczycielom skupiać się na każdym uczniu,
a dzieciom przyswajać dużo wiedzy w trakcie lekcji (a nie na korepetycjach),
- intensywna nauka języków obcych – w klasach 1-3 angielski 5 razy w tygodniu (w szkołach państwowych tylko 2 razy),
od klasy 4. wprowadzamy drugi język obcy niemiecki lub hiszpański (w szkołach państwowych dopiero od klasy 7.)
- ciekawe lekcje – prowadzone z wykorzystaniem multimediów, doświadczeń, metod aktywnych przez doświadczoną kadrę (szkoła funkcjonuje na rynku ponad 25 lat).

2. Bogata oferta zajęć, w tym:
- uwzględnione w planie lekcji – w klasach 1-3 są to: basen, szachy, etyka, zajęcia rozwijające i plastyczne,
usprawniające uczenie się, „Supermózg”, a w starszych klasach m.in. „Pytania z kosmosu”,
odrabianie zadań domowych, powtórki przygotowujące do egzaminów,
- zorganizowana opieka - przed lekcjami od 7.15, po lekcjach do 16.30, atrakcyjne zajęcia często w małych grupach
(w przeciwieństwie do większości szkolnych świetlic),
- zajęcia dodatkowe w ramach czesnego – w klasach 1-3 do wyboru np. zespól muzyczny „MIX”, gromada zuchowa, teatrzyk „Żarcik”,
gimnastyka korekcyjna i zajęcia logopedyczne (po badaniu), zajęcia komputerowe, koło szachowe, zajęcia z rysunku i malarstwa, gry i zabawy ruchowe.


3. Bezpieczeństwo i indywidualne podejście.
- szkolny bus – możliwość bezpłatnego dowożenia dzieci do SSP z terenu Chorzowa i Rudy Śląskiej,
- lekcje zawsze od rana – dzieci nie muszą czekać po kilka godzin na rozpoczęcie zajęć,
- większość zajęć w jednej sali – nawet w klasach 4.-8, każdy uczeń ma własną szafkę,
więc nie musi nosić codziennie przyborów i podręczników,
- troska o każdego ucznia – monitorowanie jego postępów w nauce, wspieranie w trudnych sytuacjach, przygotowywanie do konkursów itp.
- mała społeczność - (1-2 klasy w roczniku), w której wszystkie dzieci, nauczyciele i pracownicy dobrze się znają.
Uczniowie czują się w szkole tak dobrze, że zazwyczaj nie chcą wracać do domu po lekcjach.
Czesne w naszej szkole wynosi ok. 690 zł miesięcznie.
Bezpieczeństwo dzieci, ich wykształcenie i rodzinna atmosfera w szkole są warte o wiele więcej!

Jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby się Państwo umówić na osobistą rozmowę i oglądanie szkoły
prosimy o kontakt pod numerami
32 2466 214
504 210 188.
Można też wysłać sms o treści REKRUTACJA. Oddzwonimy do Państwa.
Serdecznie zapraszamy!
Procedura rekrutacji:
1) zapisanie dziecka w sposób osobisty lub telefoniczny,
2) otrzymanie zaproszenia na spotkanie w szkole,
3) udział dziecka w spotkaniu w SSP (ocena dojrzałości szkolnej przez przyszłego wychowawcę
oraz możliwość zapoznania się z SSP przez dzieci i ich rodziców),
4) podpisanie umowy i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, gwarantującej dziecku rozpoczęcie nauki w najbezpieczniejszej szkole w Chorzowie .
Przydatne strony