Rekrutacja

W październiku rozpoczęliśmy rekrutację do klasy pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej.
Nasza szkoła jest szeroko otwarta dla wszystkich osób chcących dowiedzieć się czegoś więcej
na temat jej funkcjonowania oraz pragnących zobaczyć w jakich warunkach uczą się i bawią nasi uczniowie. Zapraszamy serdecznie na rozmowę i prezentację, w telefonicznie wybranym przez Państwa terminie.
Telefony kontaktowe: 32 2466 214; 504 210 188
Poniżej przedstawiamy ofertę zajęć dydaktyczno-opiekuńczych dla klasy 1 w roku szkolnym 2017/2018.

Klasa 1 SSP:
- 17 uczniów w klasie;
- nauczyciel wspomagający;
- 28 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym:
- 5 godzin języka angielskiego ( dwie godziny zajęć w maksimum 9-osobowych grupach),
- 1 godzina szachów,
- 1 godzina zajęć z informatyki z podstawami projektowania,
- 1 godzina zajęć usprawniających procesy czytania, zapamiętywania i skutecznego uczenia się,

Zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone w profesjonalnie wyposażonej salce gimnastycznej;
- zajęcia plastyczne prowadzone w szkolnej pracowni technicznej;
- zajęcia teatralno-muzyczne rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim
prowadzone w ramach programu „Act! Sing! Dance! And Have Fun !”
- zajęcia szachowe prowadzone przez międzynarodowego sędziego szachowego
i trenera Chorzowskiego Towarzystwa Szachowego;
- zajęcia sportowe „ Gry i Zabawy” prowadzone w szkolnej sali gimnastycznej
lub na boisku szkolnym;
- spotkania Szkolnej Gromady Zuchowej;
- zajęcia teatralne i umuzykalniające prowadzone w ramach zespołu wokalno- tanecznego MIX;
- zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się technologią komputerową
i podstawami programowania prowadzone w szkolnej pracowni komputerowej;
- zajęcia z logopedą szkolnym prowadzone w szkolnej pracowni logopedycznej;
- zajęcia z psychologiem;
- zajęcia opiekuńcze prowadzone w szkolnej świetlicy w godzinach od 7.15 do 17.00;
- możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych posiłków serwowanych w szkolnej stołówce;
- możliwość zapisania ucznia na dodatkowo płatne zajęcia pozalekcyjne
prowadzone przez wyszkoloną kadrę pedagogiczną:
- nauka gry na instrumentach ( gitara, skrzypce, keyboard); - zajęcia piłki nożnej;
- zajęcia gimnastyki artystycznej;
- zajęcia judo.
Przydatne strony