Projekty

Umiejętność sprawnego poruszania się na rynku pracy w czasach ogromnych zmian jakich na co dzień doświadczamy jest bardzo trudna, ale pożądana i niezbędna. Powodzenie w realizacji zawodowych celów życiowych w dużej mierze zależy od odkrycia i wykorzystywania własnego potencjału, zdobycia umiejętności interpersonalnych, wykształcenia w sobie postaw przedsiębiorczych. Dlatego też, biorąc pod uwagę wychowawczą i dydaktyczną rolę szkoły w kształtowaniu postaw i umiejętności społecznych oraz specyficzne potrzeby rozwojowe młodzieży gimnazjalnej, w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęto w naszej szkole realizację nowego Projektu Edukacyjnego z multimedialnym pakietem dydaktycznym, pt. „Zostać przedsiębiorczym”. Celem tego programu jest kształcenie młodego pokolenia w zakresie:
1. współdziałania w zespole;
2. rozpoznawania i rozwiązywania problemów;
3. wykorzystywania technologii informacyjno-komputerowych;
4. planowania i przygotowania do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych;
5. kształtowania umiejętności i postaw przedsiębiorczych.
Program wykorzystuje naturalne potrzeby uczniów w wieku gimnazjalnym: dążenie do samodzielności, poczucie bycia potrzebnym, doznanie satysfakcji i uznania wśród rówieśników z dobrze wykonanego zadania. Pozwala ukierunkować młodzieńczą energię i zapał na działania społecznie użyteczne i rozwój własny.
Gimnazjalny Festiwal Podróżniczy „Odkrywcy Świata” to impreza, która obejmuje szereg wydarzeń mających na celu zwrócenie uwagi na aspekty turystyczne i kulturowe, które są uzupełnieniem treści realizowanych m.in. na lekcjach geografii. Podczas dwudniowej imprezy uczniowie uczestniczą w spotkaniach z podróżnikami, przedstawiają własne prezentacje o tematyce turystycznej, biorą udział w warsztatach technicznych, kulinarnych lub muzycznych oraz oglądają filmy o tematyce podróżniczej. Ponadto uczniowie dyskutują o bieżących problemach świata, a także angażują się w zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących w Afryce.
Kawiarenka Literacka
Cyklicznie od 2001 roku na wiosnę uczniowie klas drugich odbywają kilka dwugodzinnych wyjazdów do nowoczesnej pracowni chemicznej w ZST i O nr 4 w Chorzowie.
Uczniowie przeprowadzają doświadczenia w dwuosobowych grupach, mając możliwość pracy na stanowisku laboratoryjnym, najpierw ćwicząc pewne umiejętności, a później wykonując samodzielnie zadania, w pełni odpowiadają za ich rezultat.
Podczas doświadczeń, wymagających szczególnych środków ostrożności i zasad BHP uczniowie są aktywnymi obserwatorami. Doświadczenia są drogą weryfikacji zdobytej w sposób teoretyczny wiedzy.
Pierwszy bezpośredni kontakt z probówką, daje możliwość przelewania roztworów i wykrywania substancji, wiąże się z przyjemnym przeżyciem, bawiąc, uczy.
Wierszyk o wyjazdach z chemii uczennic naszego gimnazjum.

Jak co roku klasa druga
Wskakuje znów do fartucha
I mikrobusem jedziemy
W technikum się znajdujemy
Tam przyrządów różnych pełno
A w naszych głowach wciąż ciemno
Pani: Grażyna i Justyna
Co chwilę nam przypomina
Jak probówki trzymać trzeba
I jak do nich ciecze wlewać
Nie ma czasu do stracenia
Nadszedł czas na doświadczenia
Wszyscy ciężko pracowali
A później wszystko sprzątali
Komuś rękaw się przypalił
Ktoś zostawił torbę w Sali
Mimo wszystkich ciężkich przeżyć
Te wyjazdy da się przeżyć

Przydatne strony