Kółka

"Verba Volant”, to zespół wokalno-instrumentalny działający w Społecznym Gimnazjum Śląskim od wielu lat. Powstał w 1999 roku, a autorem jego nazwy jest ówczesny dyrektor szkoły p. Mirosław Kocek. Zespół najchętniej wykonuje piosenki z nurtu poezji śpiewanej przy wtórze gitary, jednak nie pogardzimy żadną dobrą piosenką. Często nasze instrumentarium poszerza się, np. o pianino, akordeon, skrzypce, flet, instrumenty perkusyjne - wszystko zależy od tego na czym grają nasi uczniowie. Niekwestionowanym „hymnem” zespołu jest piosenka z tekstem Edwarda Stachury „Opadły mgły”; znają ją wszystkie pokolenia verbavolantowców. W 2014 r. powstał zespół „Małe Verba Volant”, który przygotowuje uczniów klas 4-6, do prawdziwego „Verba Volant”. Obydwa zespoły mogą pochwalić się wieloma sukcesami w konkursach, ale największym sukcesem jest umiejętność pracy w zgranej grupie i dzielenie się miłością do śpiewania. I to jest najważniejsze!
Głównym celem kółka kulinarnego jest zainteresowanie uczniów sztuką kulinarną, jako pożyteczną umiejętnością wykorzystywaną w życiu codziennym, a także jako formą spędzania czasu wolnego, która może rozwinąć się w interesujące i „smaczne” hobby. Na zajęciach doskonalimy kunszt kulinarny uwzględniając najważniejsze zagadnienia z zakresu organizacji i higieny żywienia, kształtujemy nawyki zdrowego odżywiania się, nabywamy i rozwijamy umiejętności posługiwania się różnym sprzętem AGD, wyzwalamy swoją kulinarną kreatywność oraz konsumujemy przygotowane przez nas potrawy. Łącząc przyjemne z pożytecznym miło spędzamy czas i doskonale się bawimy.
Koło adresowane do uczniów gimnazjum. Uczestnicy rozwijają zainteresowania geografią, a także uczą się dostrzegania, rozumienia i wartościowania zjawisk zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym. Podczas zajęć uczniowie prowadzą dyskusje o problemach współczesnego świata, proponują rozwiązania, wzbogacają swój system wartości, realizują treści edukacji międzykulturowej. Uzupełnieniem zajęć są projekcje filmów podróżniczych, a także organizacja gimnazjalnego festiwalu podróżniczego.
Gazetka redagowana przez uczniów gimnazjum. Podczas zajęć młodzi redaktorzy stawiają pierwsze kroki w świecie dziennikarstwa. Uczniowie piszą artykuły, uczestniczą w ich korekcie oraz biorą udział w składaniu gazetki. Uczniowie piszą o tematach dla nich ważnych, niekoniecznie związanych z życiem codziennym w szkole. Inspiracji szukają w świecie książek, filmu i muzyki. Ponadto przeprowadzają wywiady i ankiety.
Zakładanie hodowli; fasoli, słonecznika, rzeżuchy, sezamu. Obserwacje mikroskopowe preparatów z: - ogonków liści begonii,
- moczarki kanadyjskiej,
- skrobi z ziemniaka, zbóż,
- cebuli,
- trwałych preparatów.

Doświadczenia biologiczne:
- badanie wskaźnika kiełkowania nasion,
- traktowanie nasion różnymi czynnikami,
- wykrywanie skrobi w produktach spożywczych.

Doświadczenia chemiczne:
- otrzymywanie i właściwości tlenu z drożdży,
- otrzymywanie i właściwości wodoru,
- otrzymywanie i właściwości dwutlenku węgla,
- otrzymywanie gaśnicy pianow,
- Określanie odczynu w znanych substancjach chemicznych,
- reakcje strąceniowe,
- chromatografia bibułowa,
- zjawisko dyfuzji.

Tworzenie zielnika szkolnego:
- sposoby zbierania roślin, suszenia,
- oznaczanie roślin.

Pielęgnowanie roślin doniczkowych na korytarzu i w klasach.

Oznaczanie gatunkowe drzew liściastych i iglastych oraz roślin zielnych.

Przygotowania do konkursów z biologii i chemii:
- rozwiązywanie testów z konkursów,
- opracowywanie zagadnień.

Organizacja imprez:
1) Dziwne Święta.
Uczniowie kółka biologicznego przygotowują plakatowy cykl informacyjny: o historii, budowie, składzie, walorach smakowych bohatera święta. Ta forma daje uczniom możliwość twórczego wypowiedzenia się i jednocześnie poznania przekazu myśli w postaci plakatu, w formie czytelnej dla uczniów całej szkoły. Jednocześnie młodzi ludzie mogą poprzez konkursy, zabawy poszerzyć wiedzę. Najwięcej emocji przynoszą uczniom szkoły podstawowej gry i zabawy przygotowane i przeprowadzone przez gimnazjalistów pod opieką nauczyciela. Imprezie towarzyszą również tematyczne warsztaty oraz degustacje. Dotychczas odbyły się: „Święto Ziemniaka”, „Święto Marchewki”, „Święto Owoców Egzotycznych”, „Święto Czekolady” „Święto Wody”, „Święto Mleka”. Akcje „Sprzątanie Świata”.
2) Sprzątanie Świata
Co roku, we wrześniu przeprowadzona zostaje pogadanka ekologiczna wśród uczniów zgodnie z hasłem imprezy, a wybrane klasy wyruszają na wyznaczone tereny lasu wokół ogródków działkowych w Chorzowie Batorym. Urząd Miasta zaopatruje uczestników w foliowe bądź gumowe rękawiczki, oraz odpowiednie worki do składowania śmieci, które są później wywożone. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem sprzątają, mają nadzieję, że ich działanie uświadamiają mieszkańcom, jak można zmienić środowisko wokół nas. Góry worków ze śmieciami pozostawionych, co roku po sprzątaniu, świadczą o tym jak bardzo akcje te są potrzebne.
3) Dzień Ziemi.
Co roku w kwietniu organizujemy„Dzień Ziemi”, nadając im innowacyjną formę. Na imprezę składają się sesja plakatowa i przedstawienie związane z corocznym tematem, oraz kiermasz kwiatów ogrodowych i balkonowych zorganizowany przy współpracy z rodzicami, prowadzącymi działalność ogrodniczą. Jednocześnie młodzi ludzie mogą poprzez konkursy, zabawy, poszerzyć wiedzę dotyczącą zagrożeń Ziemi i wynikających z tego konsekwencji dla nas wszystkich.

Uczniowie, którzy pragną rozwijać swoje zdolności plastyczne mogą uczestniczyć w zajęciach, które prowadzi malarz, rzeźbiarz, grafik - pan Andrzej Kuczok.
Pan Andrzej Kuczok jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, laureatem ogólnopolskich nagród w malarstwie, grafice, plakacie i pedagogice, odznaczony medalem im. J. Ligonia "Zasłużony dla Kultury Miasta Chorzowa".
W Szkole Społecznej działa 110 KDH "Szare Szeregi" Hufca ZHP Chorzów.
Drużyna Harcerska zrzesza dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną.
Podczas zbiórek harcerskich poszerzamy swoją wiedzę z pierwszej pomocy, terenoznawstwa, pionierki czy szyfrów.
Na zbiórkach oprócz zajęć harcerskich tworzymy tworzymy filmy, strzelamy z wiatrówki, czytamy książki, jeździmy na łyżwach, pływamy itd.
W weekendy jeździmy na biwaki, rajdy, a w wakacje spędzamy czas na obozach.
Każde spotkanie jest przygodą, która może również Tobie się zdarzyć! Zapraszamy!

Harcerze piątki 16.10- 18.00
Gry zespołowe i SKS to zajęcia, podczas których uczniowie wybierają i doskonalą swoje ulubione gry sportowe.
Gry terenowe dla klas gimnazjalnych i klas 4-6 są to zajęcia, podczas których, oprócz najbardziej popularnych gier sportowych można poznać i doskonalić inne, mniej powszechne dyscypliny sportowe. W ramach lekcji odbywają się podchody, biegi na orientację, wyjazdy do parku linowego, na kręgle, łyżwy, korty tenisowe, rolki itp.

Przydatne strony