Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Forma mierzenia zewnętrznego Rok Średnia uzyskanych punktów przez uczniów SSP Procent zdobytej wiedzy i umiejętności SSP (idealny uczeń – 100%) Średnia uzyskanych punktów przez uczniów w kraju bądź województwie Procent zdobytej wiedzy i umiejętności w kraju (idealny uczeń – 100%) Odczucie netto (o jaki procent wyniki naszych uczniów są lepsze od wyników średnich)
Egzamin w części humanistycznej klas trzecich gimnazjum 2002 40,1 na 50 80,2% 31 na 50 62% 18,2%
2003 40,1 na 50 80,1% 31,8 na 50 63,6% 16,5%
2004 37,5 na 50 75% 28,1 na 50 56,2% 18,8%
2005 41,4 na 50 82,8% 33,6 na 50 67,2% 15,6%
2006 42,9 na 50 85,8% 31,7 na 50 54% 22,4%
2007 43,4 na 50 86,4% 30,6 na 50 61,1% 25,3%
2008 40,9 na 50 81,8% 31,1 na 50 62,2% 19,6%
2009 39,1 na 50 78,2% 33,3 na 50 66,6% 11,6%
2010 34,3 na 50 68,6% 30,9 na 50 61,8% 6,8%
2011 36,5 na 50 73% 25,4 na 50 50,8% 22,2%
2012 Język polski 90% Języka polski 65% 25%
2012 Historia, WOS 83% Historia, WOS 61% 22%
2013 Język polski 85% Język polski 62,4% 22,6%
2013 Historia, WOS 80,6% Historia, WOS 57,8% 22,8%
2014 Język polski 75% Język polski 69,1% 5,9%
2014 Historia,WOS 73% Historia,WOS 58,9% 14,1%
2015 Język polski 83,8% Język polski 62% 21,8%
2015 Historia,WOS 82,8% Historia,WOS 64% 18,8%
2016 Język polski 86,5% Język polski 69% 17,5%
2016 Historia,WOS 75,6% Historia,WOS 56% 19,6%
Egzamin w części matematyczno – przyrodniczej klas trzecich gimnazjum
2002 36,5 na 50 73% 27 na 50 54% 19%
2003 38,4 na 50 77,6% 25,7 na 50 51,5% 21,1%
2004 32,6 na 50 65,2% 24 na 50 48% 17,2%
2005 37,6 na 50 75,3% 24 na 50 48,1% 27,2%
2006 37 na 50 74% 23,8 na 50 47,7% 26,3%
2007 37,1 na 50 74,2% 24,6 na 50 49,1% 25,1%
2008 38,8 na 50 77,6% 26,9 na 50 53,8% 23,8%
2009 39,5 na 50 79,0% 28,1 na 50 56,2% 22,8%
2010 35,8 na 50 71,6% 23,65 na 50 43,3% 24,3%
2011 35,8 na 50 71,6% 23,4 na 50 46,8% 24,8%
2012 Matematyka 68% Matematyka 47% 21%
2012 Przedmioty przyrodnicze 64% Przedmioty przyrodnicze 50% 14%
2013 Matematyka 77% Matematyka 47% 30%
2013 Przednioty przyrodnicze 82,4 Przedmioty przyrodnicze 58,5% 23,9%
2014 Matematyka 71% Matematyka 46% 25%
2014 Przednioty przyrodnicze 71% Przedmioty przyrodnicze 52,1% 18,9%
2015 Matematyka 83,3% Matematyka 47% 36,3%
2015 Przednioty przyrodnicze 77,1% Przedmioty przyrodnicze 49% 28,1%
2016 Matematyka 77,5% Matematyka 48% 29,5%
2016 Przednioty przyrodnicze 77% Przedmioty przyrodnicze 51% 26$
Egzamin w części językowej
2012 Język angielski podstawa 89,0% Język angielski podstawa 63% 26%
2012 Język angielski rozszerzenie 78% Język angielski rozszerzenie 46% 32%
2013 Język angielski podstawa 96% Języka angielski podstawa 64,1% 40%
2013 Język angielski rozszerzenie 85,1% Język angielski rozszerzenie 44,7% 40,4%
2014 Język angielski podstawa 93% Język angielski podstawa 67,9% 25,1%
2014 Język angielski rozszerzenie 75% Język angielski rozszerzenie 45,3% 29,7%
2015 Język angielski podstawa 95% Język angielski podstawa 68% 27%
2015 Język angielski rozszerzenie 85,4% Język angielski rozszerzenie 48% 37,4%
2016 Język angielski podstawa 91,6% Język angielski podstawa 65% 26,6%
2016 Język angielski rozszerzenie 84,5% Język angielski rozszerzenie 45% 39,5%

Przydatne strony