Oferta programowa

  Klasy 1-3

 • aż 5. godzin języka angielskiego od 1. klasy,
 • zorganizowana opieka od 7.15 do 16.30.,
 • wiele zajęć dodatkowych w szkole (basen, gimnastyka korekcyjna, zajęcia komputerowe, logopedyczne i inne, więcej w zakładce Kółka),
 • 18 osób w klasie,
 • lekcje zawsze od rana,
 • każda klasa uczy się w swojej sali, wyposażonej w kącik do zabawy,

 • Klasy 4-8

 • drugi język obcy – do wyboru niemiecki lub hiszpański (prowadzi native spekear) już od klasy 4.
 • bezpieczna szkoła, wolna od patologii i używek,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
 • dojazd do szkoły bezpłatnym busem,
 • przydatne zajęcia dodatkowe (m.in. kulinarne, malarskie, szachowe więcej w zakładce Kółka)
 • ciekawe imprezy (np.Festiwal Podróżniczy, Wystawy: psów, kotów, zwierząt różnych, Dziwne Święta, Turniej Szkoły)
 • troska o każdego ucznia, dbanie o jego rozwój, pomoc w nadrabianiu zaległości.

 • W cenie czesnego

 • więcej lekcji niż w innych szkołach,
 • ubezpieczenie,
 • dostęp do dziennika elektronicznego Librus,
 • zorganizowana opieka zwykle w małych grupach,
 • wiele zajęć dodatkowych, bez konieczności dowożenia dziecka.

Przydatne strony