Projekty

Biuro Podróży to projekt realizowany przez uczniów szkolnego kółka turystyczno – krajoznawczego,
wspomagany przez pozostałych uczniów klas 4-6 Społecznej Szkoły Podstawowej.
Towarzyszy Gimnazjalnemu Festiwalowi Podróżniczemu „Odkrywcy Świata”.
Uczestnicy imprezy, pracując w grupach, przygotowują stanowiska z ofertami turystycznymi.
Każde stanowisko, na którym uczniowie rozkładają np. plakaty informacyjne ze zdjęciami,
komputery z prezentacjami multimedialnymi, pamiątki lub potrawy,
poświęcone jest jednemu krajowi lub regionowi.
Ponadto dzieci przebierają się w stroje ludowe oraz szykują quiz dla odwiedzających stanowiska.
Impreza „Biuro Podróży” to wydarzenie, dzięki któremu młodsi uczniowie poszerzają
swoją wiedzę z zakresu geografii i turystyki.
Pracując metodą projektu, dzieci przysposabiają sobie umiejętność pracy zespołowej, która pobudza ich do uczenia się poprzez działanie.

W celu zachęcenia najmłodszych uczniów naszej szkoły do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania kraju,
a przede wszystkim okolicy miejsca zamieszkania, umożliwiamy im zdobywanie odznak ustanowionych przez
Komisję Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Jedną z nich jest odznaka ,,SIEDMIOMILOWE BUTY”. Odznakę zdobywa się na terenie Polski.
Odznakę mogą zdobywać dzieci w wieku do 10 lat włącznie. Punkty na "Siedmiomilowe Buty" zdobywa się wyłącznie za przejścia piesze.
Odznaka jest ustanowiona w dwóch stopniach, które należy zdobywać kolejno i tylko jeden stopień w roku kalendarzowym:
I stopień (Srebrne Buty) - za zdobycie 30 punktów, z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 8 km,
II stopień (Złote Buty) - dla posiadaczy odznaki I stopnia za zdobycie 50 punktów,
z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 12 km. Odznakę można zdobywać pod opieką dorosłych na wycieczkach rodzinnych,
szkolnych, harcerskich itp. Przebieg tras oraz liczba przebytych kilometrów powinny być wpisane w Książeczce Wycieczek Pieszych
i poświadczone np. przez obecnych na wycieczce opiekunów - nauczycieli, instruktorów harcerskich, przewodników, itp.
Ponadto naszych uczniów począwszy od 8 roku życia zachęcamy do zdobywania najstarszej polskiej odznaki turystycznej - Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
Zdobywa się ją w czterech kategoriach: popularna, mała, duża i ,,Za wytrwałość”.
Odznaka popularna jest jednostopniowa, mała i duża mają po trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty; odznaka ,,Za wytrwałość” –
dwa stopnie: mały i duży. Wielu naszych uczniów posiada już odznakę popularną, a kilku ma małą brązową i srebrną.
Od września 2015 roku w klasach: 4a i 4b wprowadzona zostanie innowacja pedagogiczna pt.: „Matematyka i technika na faktach”,
która będzie kontynuowana w klasie piątej i szóstej.
W jej ramach chcemy ukazać wzajemną współpracę i uzupełnianie się matematyki oraz zajęć technicznych
w celu rozwijania umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej na matematyce wiedzy teoretycznej
oraz dostrzegania zastosowań matematyki w życiu codziennym.
Główne założenia tej innowacji to: rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania przedmiotami ścisłymi,
rozwijanie kompetencji matematyczno–technicznych, rozwijanie umiejętności badawczych i społecznych uczniów, a także kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i doświadczenia w praktyce.
Zakres realizowanego materiału zostanie rozszerzony o treści, które są bardzo ważne w dalszej edukacji
i przydatne w codziennym życiu. Podczas realizacji innowacji uczniowie będą mieli możliwość rozwiązywania
większej ilości zadań problemowych, samodzielnego przeprowadzania doświadczeń oraz eksperymentów.
Na zajęciach uczestnicy będą doskonalić umiejętności manualne i poznawcze,
rozbudzać wyobraźnię techniczną i przestrzenną oraz kreatywność.
Chcemy pokazać, że nauki ścisłe są ciekawe, a ich poznawanie może dawać wiele satysfakcji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęliśmy drugą edycję zajęć w ramach projektu unijnego dla uczniów i uczennic klas 4-6 SSP. W zajęciach dodatkowych z matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych bierze udział 8 osób, a w zajęciach dodatkowych z przyrody 11 osób. Dla uczniów i uczennic klas czwartych przeprowadzono zajęcia warsztatowe na temat niestandardowych metod uczenia się w ilości sześciu godzin lekcyjnych dla każdej klasy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wśród wychowanków naszej szkoły dodatkowe zajęcia techniczne ( bierze w nich udział 67 osób ). Zajęcia prowadzone są cztery razy w tygodniu, a w czasie ich trwania osoby biorące w nich udział wykonują różnego rodzaju prace techniczne: konstruują latawce, projektują i wykonują konstrukcje drewniane, tworzą elementy biżuterii przy użyciu szklanych kaboszonów i lutownicy, gotują i pieką wykorzystując zakupione w ramach projektu urządzenia. W najbliższej przyszłości na zajęciach pojawią się także wytwory typu latarka, wiatraczek, kartki świąteczne z użyciem diod elektroluminescencyjnych.

Przydatne strony