Wizja

„W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.

Jan Paweł II UNESCO 02.06.1980 r.

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym dziecka jest jego rodzina. Szkoła natomiast ma za zadanie wspierać rodzinę w jej wychowawczej funkcji. Szkoła jest bowiem miejscem o szczególnym znaczeniu dla prawidłowego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego ucznia. Celem edukacji szkolnej powinno więc być przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia nie tylko poprzez przekazywanie wiedzy, ale także poprzez kształtowanie jego postaw i umiejętności. Uczniowie potrzebują dorosłych, którzy pomogą im stać się ludźmi odpowiedzialnymi, otwartymi na innych, potrafiącymi współdziałać i porozumiewać się bez przemocy z innymi, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, dokonywać trudnych wyborów i podejmować mądre decyzje.przydatne strony