Współpraca i działalność charytatywna

Od 2013 roku uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej biorą udział w programie „Adopcja serca” - duchowej adopcji
osieroconego afrykańskiego dziecka lub wychowującego się w ubogiej rodzinie.
Obecnie uczniowie uczestniczą w zbiórkach pieniędzy, opłacając wyżywienie i pomoc w nauce, Ningatouloum Jean-Marie Grace a Dieu,
chłopczykowi z misji w Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej.
Zebrane pieniądze przekazywane są podopiecznemu poprzez fundację „Dzieci Afryki”.
Raz w roku, w czasie poprzedzającym szkolny festiwal podróżniczy, uczniowie zbierają datki na „cel specjalny”,
mający uwrażliwić ich na wybrany problem społeczny mieszkańców Afryki.
Do tej zbierano fundusze na zakup moskitier, na wspieranie procesu rozwoju edukacji w Afryce poprzez budowę nowej szkoły
oraz na projekt „ czysta woda”,
z którego środki przeznaczono na budowę studni.

W roku 2010 nasza szkoła nawiązała bardzo owocną i pomyślną współpracę ze szkołą Základní škola Mělník - Pšovka w Czeskim mieście Melnik. Współpraca ta polega na wymianie uczniów, wzajemnym poznawaniu swoich miast i regionów (małych ojczyzn) oraz krajów – śląskiej oraz polskiej tradycji, kultury, a także historii i kultury średniowiecznego miasta Melnik i jego okolic.
Oprócz wymiany informacji i korespondencji odbywają się również spotkania uczniów obu szkół. Spotykamy się z okazji świąt Bożego Narodzenia, realizacji projektów edukacyjnych, wyjeżdżamy na obozy sportowo-naukowe organizowane w regionie Kokořinsko, zapraszamy naszych czeskich przyjaciół do swoich domów i miast. Współpraca ma służyć integracji europejskiej, ale przede wszystkim rozwijaniu przyjaznych kontaktów i współpracy między społecznością dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli SSP i SGŚ w Chorzowie oraz Základní školy Mělník - Pšovka w Czechach.
Dlatego włączane są do niej kolejne grupy uczniów drugiego oraz trzeciego etapu edukacyjnego.
Dzięki współpracy uczniowie doskonalą swoją sprawność porozumiewania się w językach obcych. Zdobywają umiejętność współpracy w grupach zadaniowych. Uczą się prowadzenia dyskusji i respektowania odmiennych poglądów, nie rezygnując z własnych, poznają wartość współpracy.
Współpracę z Kołem Zabrzańskim Towarzystwa nawiązaliśmy w roku 2008, kiedy to po raz pierwszy w naszych obu szkołach zorganizowana została zbiórka monet groszowych. Zebrane pieniądze przekazane zostały Zabrzańskiemu Kołu, które prowadzi Ośrodek Wsparcia dla Kobiet, Przytulisko dla osób bezdomnych oraz Punkt Dobroczynny. W ramach współpracy zorganizowane zostały także warsztaty dla gimnazjalistów dotyczące problematyki bezdomności w naszym regionie. W roku 2016 SSP i SGŚ otrzymały od Zabrzańskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta „Certyfikat Dobroci Serca” w podziękowaniu za wrażliwość i zaangażowanie w działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.  
„Krajcok 12” – chorzowska grupa plastyczna zrzeszająca twórców nieprofesjonalnych - malarzy, rzeźbiarzy, grafików /www.krajcok12.strefa.pl/ Dnia 2 maja 2012 roku Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” nawiązało współpracę z grupą „Krajcok 12”. Od tej pory, członkowie grupy raz w roku organizują wystawę swoich prac w siedzibie naszych szkół. Wystawy prac jest z zainteresowaniem oglądana przez uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Śląskiego oraz ich rodziców.

Od 2008 roku SSP i SGŚ współpracuje ze Społecznym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej.
Nasza współpraca polega przede wszystkim na organizowaniu zbiórek karmy dla zwierząt,
zbiórek pieniężnych oraz kiermaszy charytatywnych, z których cały dochód przeznaczony jest na zaspakajanie potrzeb schroniska.
Część uczniów naszych obu szkół współpracuje ze schroniskiem w ramach stałego wolontariatu.
W czasie licznych wyjazdów do schroniska nasi uczniowie mają bezpośrednią możliwość niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom
poprzez wyprowadzanie ich na długie spacery, zabawę oraz okazywanie im życzliwości i zainteresowania.

http://www.fauna.rsl.pl/
W Szkole Społecznej działa 110 KDH ;Szare Szeregi; oraz 3 ChGZ ;Obrońcy Zielonej Planety; Hufca ZHP Chorzów.
Drużyna Harcerska zrzesza dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej, natomiast Gromada Zuchowa od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.
Podczas zbiórek harcerskich i zuchowych poszerzamy swoją wiedzę z pierwszej pomocy, terenoznawstwa, pionierki czy szyfrów.
Na zbiórkach oprócz zajęć harcerskich tworzymy tworzymy filmy, strzelamy z wiatrówki, czytamy książki, jeździmy na łyżwach, pływamy itd.
W weekendy jeździmy na biwaki, rajdy, a w wakacje spędzamy czas na obozach.
Każde spotkanie jest przygodą, która może również Tobie się zdarzyć! Zapraszamy.

Zuchy w środy 15.00 - 16.30
Harcerze piątki 16.10 - 18.00

przydatne strony