Współpraca i działalność charytatywna

Od 2013 roku uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Śląskiego biorą udział w programie „Adopcja serca” - duchowej adopcji osieroconego dziecka lub wychowującego się w ubogiej rodzinie, abędącego pod opieką Oratorium św. Michała Archanioła w Nguelemendouka w Kamerunie. Uczniowie uczestniczą w zbiórkach pieniędzy opłacając tym samym wyżywienie i pomoc w nauce dzieciom.Zebrane pieniądze przekazywane są podopiecznym poprzez fundację „Dzieci Afryki”. Aktualnie pod opieką uczniów znajduje się dziewczynka Ntoumba Prencesse oraz chłopczyk Angouli Angouli Thierry Taylor.

W roku 2010 nasza szkoła nawiązała bardzo owocną i pomyślną współpracę ze szkołą Základní škola Mělník - Pšovka w Czeskim mieście Melnik. Współpraca ta polega na wymianie uczniów, wzajemnym poznawaniu swoich miast i regionów (małych ojczyzn) oraz krajów – śląskiej oraz polskiej tradycji, kultury, a także historii i kultury średniowiecznego miasta Melnik i jego okolic.
Oprócz wymiany informacji i korespondencji odbywają się również spotkania uczniów obu szkół. Spotykamy się z okazji świąt Bożego Narodzenia, realizacji projektów edukacyjnych, wyjeżdżamy na obozy sportowo-naukowe organizowane w regionie Kokořinsko, zapraszamy naszych czeskich przyjaciół do swoich domów i miast. Współpraca ma służyć integracji europejskiej, ale przede wszystkim rozwijaniu przyjaznych kontaktów i współpracy między społecznością dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli SSP i SGŚ w Chorzowie oraz Základní školy Mělník - Pšovka w Czechach.
Dlatego włączane są do niej kolejne grupy uczniów drugiego oraz trzeciego etapu edukacyjnego.
Dzięki współpracy uczniowie doskonalą swoją sprawność porozumiewania się w językach obcych. Zdobywają umiejętność współpracy w grupach zadaniowych. Uczą się prowadzenia dyskusji i respektowania odmiennych poglądów, nie rezygnując z własnych, poznają wartość współpracy.
Współpracę z Kołem Zabrzańskim Towarzystwa nawiązaliśmy w roku 2008, kiedy to po raz pierwszy w naszych obu szkołach zorganizowana została zbiórka monet groszowych. Zebrane pieniądze przekazane zostały Zabrzańskiemu Kołu, które prowadzi Ośrodek Wsparcia dla Kobiet, Przytulisko dla osób bezdomnych oraz Punkt Dobroczynny. W ramach współpracy zorganizowane zostały także warsztaty dla gimnazjalistów dotyczące problematyki bezdomności w naszym regionie. W roku 2016 SSP i SGŚ otrzymały od Zabrzańskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta „Certyfikat Dobroci Serca” w podziękowaniu za wrażliwość i zaangażowanie w działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.  
„Krajcok 12” – chorzowska grupa plastyczna zrzeszająca twórców nieprofesjonalnych - malarzy, rzeźbiarzy, grafików /www.krajcok12.strefa.pl/ Dnia 2 maja 2012 roku Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” nawiązało współpracę z grupą „Krajcok 12”. Od tej pory, członkowie grupy raz w roku organizują wystawę swoich prac w siedzibie naszych szkół. Wystawy prac jest z zainteresowaniem oglądana przez uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Śląskiego oraz ich rodziców.

Od 2008 roku SSP i SGŚ współpracuje ze Społecznym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej.
Nasza współpraca polega przede wszystkim na organizowaniu zbiórek karmy dla zwierząt,
zbiórek pieniężnych oraz kiermaszy charytatywnych, z których cały dochód przeznaczony jest na zaspakajanie potrzeb schroniska.
Część uczniów naszych obu szkół współpracuje ze schroniskiem w ramach stałego wolontariatu.
W czasie licznych wyjazdów do schroniska nasi uczniowie mają bezpośrednią możliwość niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom
poprzez wyprowadzanie ich na długie spacery, zabawę oraz okazywanie im życzliwości i zainteresowania.

http://www.fauna.rsl.pl/
W Szkole Społecznej działa 110 KDH ;Szare Szeregi; oraz 3 ChGZ ;Obrońcy Zielonej Planety; Hufca ZHP Chorzów.
Drużyna Harcerska zrzesza dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej, natomiast Gromada Zuchowa od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.
Podczas zbiórek harcerskich i zuchowych poszerzamy swoją wiedzę z pierwszej pomocy, terenoznawstwa, pionierki czy szyfrów.
Na zbiórkach oprócz zajęć harcerskich tworzymy tworzymy filmy, strzelamy z wiatrówki, czytamy książki, jeździmy na łyżwach, pływamy itd.
W weekendy jeździmy na biwaki, rajdy, a w wakacje spędzamy czas na obozach.
Każde spotkanie jest przygodą, która może również Tobie się zdarzyć! Zapraszamy.

Zuchy w środy 15.00 - 16.30
Harcerze piątki 16.10 - 18.00

przydatne strony