Nowości w nauczaniu w SSP

Od tego roku szkolnego  nauka języka hiszpańskiego odbywać będzie się przy użyciu nowej metody nauczania zatytułowanej Colorin Colorado. Główną myślą przewodnia tej metody jest nauka języka obcego poprzez pełne zanurzenie w język, dzięki czemu  dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej. Jedną z największych zalet metody jest także wykorzystywanie tzw.  zasady spirali, polegającej na nieustannym powracaniu do zagadnień poruszanych wcześniej. Na  każdych zajęciach kreowane są  w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji, w czasie której uczniowie są zapraszani do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowopoznanych słów i pytań. Mamy nadzieję, że nowa metoda pracy oraz nowe podręczniki i bogata obudowa dydaktyczna sprawią, że nauka języka hiszpańskiego będzie bardziej interesująca i przyjemna dla naszych uczennic i uczniów klas 4-8.