O Szkole

Sylwetka Szkoły

Społeczna Szkoła Podstawowa w Chorzowie powstała w roku 1991 z inicjatywy rodziców chcących zapewnić swoim dzieciom dostęp do nowoczesnej wiedzy zdobywanej przy pomocy nowatorskich metod nauczania, pogłębionej znajomości języków obcych oraz możliwość przebywania w środowisku wychowawczym kształtującym wrażliwość na otaczającą rzeczywistość .

W swym obecnym kształcie nauka w naszej szkole daleko wykracza poza obowiązujące podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poprzez zwiększoną ilość godzin w nauczaniu kluczowych przedmiotów ogólnokształcących, artystycznych i sportowych  możliwe jest podnoszenie wymagań edukacyjnych i kształtowanie właściwych wzorców zachowań, dzięki czemu nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów na różnych polach ich aktywności.

Nasi uczniowie, zdając ogólnopolskie egzaminy,  corocznie uzyskują wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki krajowe i jedne z najwyższych w Chorzowie i województwie śląskim.

Świadczenie tak efektywnych usług edukacyjnych możliwe jest tylko dzięki wysokiemu profesjonalizmowi Rady Pedagogicznej, ogromnemu wsparciu ze strony Rodziców oraz ambicji uczniów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że na terenie szkoły podejmowane są działania sprzyjające daleko idącej indywidualizacji nauczania oraz zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa.

Oprócz działalności edukacyjnej w naszej szkole ogromny nacisk kładzie się także na organizowanie imprez integrujących środowisko szkolne oraz akcji o charakterze charytatywnym, uwrażliwiających uczniów na problemy współczesnego świata.

Wirtualny spacer po szkole

Wizja

W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich

Jan Paweł II UNESCO 02.06.1980 r.