Dyrekcja i Nauczyciele

mgr Joanna Głuch

Dyrektor
język polski, terapia pedagogiczna

mgr Joanna Parczyk

Wicedyrektor
język angielski

mgr Iwona Walczak

Dyrektor zajęć pozalekcyjnych i opiekuńczych
język polski

mgr Anna Kolarczyk

edukacja wczesnoszkolna, etyka

 

mgr Dobrochna Wójcik

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Beata Skotnica

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

mgr Izabela Minuta-Pyś

edukacja wczesnoszkolna, techniki szybkiego zapamiętywania i czytania

 

mgr Beata Barwińska

matematyka, muzyka

 

mgr Alina Hoszek

język niemiecki, logopedia, etyka, nauczyciel wspomagający

mgr Ewa Siwczyk

język polski

 

mgr inż. Bożena Kruk

technika, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy

 

mgr Anita Kocek

matematyka

mgr Klaudyna Kaczmarek

język angielski, język polski

 

mgr Michał Gruchalski

wychowanie fizyczne

 

mgr Maria Baron

matematyka, fizyka

mgr Grażyna Drewniak-Rączka

chemia, biologia, gimnastyka korekcyjna

 

mgr Irena Galilejczyk

plastyka

mgr Karolina Gluck-Barańska

język angielski

 

mgr Agnieszka Krawczyk

wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający

 

Pani Renata Kończyk

wychowawca świetlicy

mgr Urszula Kulej

rewalidacja

 

mgr Marian Moczulski

religia, informatyka

mgr Marek Pańta

wychowanie fizyczne

 

mgr Agnieszka Światowska

nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy, rewalidacja

mgr Łukasz Waga

geografia

 

mgr Ryszard Zawadzki

religia

 

mgr Maria Żółkiewska

historia, język angielski

mgr Hanna Kurczyk

basen

 

mgr Stella Klinner-Hadelka

wychowanie fizyczne, edb