Samorząd Uczniowski

Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski. Wybory do władz Samorządu odbywają się w październiku po przeprowadzeniu kilkudniowej kampanii wyborczej. Samorząd Uczniowski podejmuje wiele inicjatyw i organizuje różnorodne imprezy uczniowskie.