Oferta programowa

Klasy 1-3

 • 5 godzin języka angielskiego tygodniowo
 • zwiększona liczba zajęć edukacyjnych z przedmiotów kluczowych
 • 1 godzina nauki pływania tygodniowo
 • zajęcia opiekuńcze od 6.30 do 17.00
 • 12 rodzajów bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych do wyboru
 • 18 osobowe zespoły klasowe
 • jednozmianowość nauczania
 • nowoczesne metody nauczania
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
 • obecność nauczyciela wspomagającego
 • opieka pedagoga i psychologa szkolnego
 • częste wyjścia i wyjazdy o charakterze kulturalnym i edukacyjnym
 • bezpłatny dojazd do szkoły

Klasy 4-8

 • nauka drugiego języka obcego (do wyboru niemiecki lub hiszpański) od klasy 4
 • zwiększona liczba zajęć edukacyjnych z kluczowych przedmiotów kluczowych
 • zajęcia opiekuńcze od 7.15 do 17.00
 • 13 rodzajów bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w tym kółko kulinarne i zajęcia z programowania
 • 18 osobowe zespoły klasowe
 • jednozmianowość nauczania
 • twórcze lekcje i nauka metodą projektu
 • dodatkowe zajęcia lekcyjne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • obecność nauczyciela wspomagającego
 • opieka pedagoga szkolnego
 • wyjazdy na kilkudniowe wycieczki i Białe Szkoły
 • częste wyjścia i wyjazdy o charakterze kulturalnym i edukacyjnym
 • bogaty kalendarz imprez szkolnych
 • dojazd do szkoły bezpłatnym busem,