Świetlica

Zajęcia opiekuńcze

W naszej szkole działają dwie świetlice szkolne: świetlica dla uczniów klas 1-2, klub 3-4 oraz klub dla uczniów klas 5-8. Zajęcia opiekuńcze rozpoczynają się od godziny 6.30 a kończą o godzinie 17.00.

W czasie zajęć świetlicowych uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji uzdolnień i zainteresowań. Szczególny nacisk kładziemy również na pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Biorąc udział w zajęciach świetlicowych nasi uczniowie mają okazję do rozwijania umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej i nawiązywania udanych relacji interpersonalnych.