Projekty i innowacje pedagogiczne

Projekty

Klasy 5a i 5b w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. Trzymaj Formę. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin, poprzez promocję  zasad aktywnego stylu życia  oraz zbilansowanej diety.

Od września 2015 roku do czerwca 2018 roku w klasach: 4a i 4b wprowadzona została innowacja pedagogiczna pt.: „Matematyka  i technika na faktach”. W jej ramach chcemy ukazać wzajemną współpracę i uzupełnianie się matematyki oraz zajęć technicznych w celu rozwijania umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej na matematyce wiedzy teoretycznej oraz dostrzegania zastosowań matematyki w życiu codziennym.

Zajęcia ruchowe dla klas 1-3 przeprowadzane są podczas przerwy lekcyjnej  na sali gimnastycznej lub na podwórku szkolnym.