Współpraca z instytucjami naukowymi

  • Uniwersytet Śląski
  • Uniwersytet Rozwoju
  • British Counsil oddział Katowice
  • Fauna Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
  • Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta-Zabrze
  • ZHP Hufiec Chorzów
  • Stowarzyszenie Wiosna
  • Fundacja Schumana