Opłaty

Czesne w naszej szkole

Czesne w  Społecznej Szkole Podstawowej uchwala Zarząd Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości”

W  przypadku rodzeństw drugie i każde kolejne dziecko płaci połowę czesnego.

Dane do przelewu:

Odbiorca: Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości”
ul. Stefana Batorego 46 41-506 Chorzów

nr konta w ING BANK ŚLĄSKI
86 1050 1243 1000 0022 6396 7644