Aktualności

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.  Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia  w ciągu obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu oraz przez cały rok!

Nasza szkoła w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zorganizowała dwie akcje: Pływający Poniedziałek Małych Żabek oraz Sportowy tor przeszkód na zajęciach wychowania fizycznego.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://liblink.pl/tJaw4WQLKX