Czesne

Czesne w naszej szkole

Czesne w  Społecznej Szkole Podstawowej wynosi 900 zł. miesięcznie

Wpisowe wynosi 1200zł.

W  przypadku rodzeństw drugie i każde kolejne dziecko płaci połowę czesnego.