Aktualności

JUBILEUSZOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

JUBILEUSZOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

30-LECIE SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rok szkolny 2021/2022 jest dla naszej szkolnej społeczności rokiem wyjątkowym. Obchodzimy bowiem 30-lecie istnienia i funkcjonowania Społecznej Szkoły Podstawowej. Z tej okazji będziemy niejednokrotnie nawiązywać do tego jubileuszu, organizując w ciągu najbliższych 10 miesięcy wiele imprez upamiętniających ten ważny w historii naszej Szkoły moment.

      Niezwykle gorąco witamy w murach naszej Szkoły Uczennice oraz Uczniów dwóch klas pierwszych, wierząc, że czas spędzony tutaj będzie dla nich wyjątkowy, oraz że będą oni mieć sposobność zdobycia nowych umiejętności i spotkania prawdziwych przyjaciół.

      Mamy także nadzieję, że dla naszych najstarszych wychowanków będzie to rok pełen sukcesów w opanowywaniu kolejnych porcji wiedzy i umiejętności, dzięki czemu będą oni wspaniale przygotowani  do egzaminów ósmoklasisty.

     Nowością  w tym roku szkolnym  będzie innowacyjny program nauczania języka hiszpańskiego „Colorin Colorado” oraz  zastosowanie w dydaktyce filozofii i metod Myślenia Krytycznego, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć szkolnych.

       Naszym marzeniem jest także szybki powrót do możliwości organizowania tych wszystkich niezwykłych przedsięwzięć, które na stałe wpisały się w tradycję naszej Szkoły. Wierząc,  że będziemy mogli spotykać się w naszych szkolnych murach, już teraz zapraszamy na wszystkie wydarzenia zapisane w niniejszym Kalendarzu Imprez.

        Jak co roku, będziemy kontynuować współpracę z organizacjami charytatywnymi oraz rozpoczniemy czwartą już edycję zajęć w ramach Akademii Przyszłego Pierwszaka, a także zorganizujemy dla naszych najmłodszych wychowanków półkolonie zimowe i letnie.

       Wierząc, że sytuacja pandemiczna nie przeszkodzi nam w tym roku szkolnym w realizacji naszych planów i przedsięwzięć, wszystkim Uczniom  i Uczennicom naszej Szkoły życzymy, aby ten rok szkolny był pełen sukcesów i pozytywnych wrażeń.