Aktualności

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W SSP – PRACE UCZNIÓW

Kolejne dni nauczania zdalnego w SSP pokazują, że cała nasza szkolna społeczność radzi sobie bardzo dobrze w tej nietypowej, ale już całkiem dobrze poznanej rzeczywistości. W czasie zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli w formie zajęć online i nauczania zdalnego powstaje wiele  interesujących prac uczennic i uczniów, które są doskonałym sposobem na utrwalenie ich wiedzy oraz stwarzają sposobność do rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań. Każda lekcja, nawet ta prowadzona zdalnie, może stać się okazją do powstania czegoś pięknego i wyjątkowego.