Nauczanie na odległość w SSP

W czasie nauczania zdalnego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w Społecznej Szkole Podstawowej odbywają się zgodnie ze stacjonarnym  planem zajęć szkolnych. Każda lekcja podzielona jest na dwie części, z których jedna odbywa się w formie 30 minutowego spotkania online, a druga obejmuje pracę własną uczniów pod nadzorem i we współpracy z nauczycielami.