Aktualności

NAUCZANIE STACJONARNE DLA KLAS 1-3

Bardzo się cieszymy, że od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły, nareszcie nasze klasy i korytarze wypełnią się ich obecnością. W związku ze wznowieniem zajęć, począwszy od poniedziałku, szkoła będzie funkcjonowała na dwa sposoby: zdalnie dla klas 4-8 i stacjonarnie dla klas 1-3 (wszystkie lekcje dla wszystkich klas będą odbywały się zgodnie z planem).

W związku z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS z 11 stycznia 2021, a także z uwagi na konieczność równoczesnego prowadzenia nauczania online i stacjonarnego  wprowadzano  zmiany w organizacji pracy i funkcjonowaniu szkoły, które będą obowiązywały od pierwszego dnia po feriach zimowych aż do odwołania. Zaktualizowano także Wewnątrzszkolny Regulamin funkcjonowania SSP w okresie pandemii COVID-19 zawierający procedury obowiązujące na terenie szkoły.

Mamy nadzieję, że już wkrótce także nasi pozostali uczniowie będą mogli pojawić się w murach naszej szkoły. Z wielką niecierpliwością czekamy szczególnie na uczennice i uczniów najstarszej klasy, którzy już maju będą zdawać egzaminy dla ósmoklasistów.