Oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych

Nasza szkoła oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne w ramach czesnego na wszystkich poziomach nauczania

Zajęcia pozalekcyjne dla klas 1-3

 • zajęcia plastyczno-techniczne
 • zajęcia malarstwa i rysunku
 • zespół wokalno-taneczny „MIX”
 • zespół teatralny „Żarcik”
 • zajęcia taneczne
 • gry i zabawy ruchowe
 • gimnastyka korekcyjna
 • kółko informatyczne
 • kółko szachowe
 • kółko nauki szybkiego czytania
 • szkolna gromada zuchowa „Obrońcy Zielonej Planety”

Zajęcia pozalekcyjne dla klas 4-6

 • gry i zabawy w terenie
 • zajęcia taneczne
 • szkolna drużyna rugby
 • zespół teatralny „Żarcik”
 • zajęcia rysunku i malarstwa
 • kółko kulinarne
 • kółko turystyczno-krajoznawcze
 • kółko szachowe
 • kółko informatyczne
 • drużyna harcerska
 • zajęcia programowania

Zajęcia pozalekcyjne dla klas 7-8

 • gry i zabawy w terenie
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia malarstwa i rysunku
 • kółko informatyczne
 • kółko szachowe
 • kółko kulinarne
 • kółko geograficzne „Odkrywcy Świata”
 • „Ekonomia na co dzień”

Oprócz bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły działa też wiele instytucji prowadzących odpłatne zajęcia sportowe i muzyczne.

Zajęcia odpłatne prowadzone przez inne podmioty na terenie SSP

 • judo
 • gimnastyka artystyczna
 • szkółka piłki nożnej
 • nauka gry na pianinie
 • nauka gry na gitarze