Aktualności

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Chcąc zapewnić jak najbezpieczniejsze warunki pobytu, nauki i pracy w SSP przygotowaliśmy szereg dokumentów dotyczących procedur, które są stosowane na terenie szkoły. Zmieniliśmy także organizacje pracy szkoły, tak aby najbardziej zminimalizować możliwość zarażenia się wirusem COVID-19. Szkoła została podzielona na cztery strefy, do który przypisane zostały poszczególne klasy. Także korzystanie ze szkolnej stołówki i sklepiku  zostało zorganizowane zgodnie z regułą niemieszania się uczniów i nauczycieli z różnych klas. W znaczący sposób ograniczona została liczba rodziców, którzy mogą wchodzić na teren szkoły. W tzw. strefach wspólnych szkoły poruszamy się wszyscy w maseczkach i  nie zapominamy o częstym myciu lub dezynfekcji rąk. Wdrożyliśmy także procedury dotyczące regularnego wietrzenia  i dezynfekowania sal oraz pracowni szkolnych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się najczęściej na podwórku szkolnym. Wielu nauczycieli organizuje także inne zajęcia lekcyjne na świeżym powietrzu wykorzystując ładną pogodę i sprzęt znajdujący się na placu zabaw. Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte przez nas działania będą sprzyjać temu, aby szkoła nasza była zarówno miejscem bezpiecznym, jak i atrakcyjnym dla naszych Uczniów i ich Rodziców.