Plan zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia pozalekcyjne dla klas 1-3

 • zajęcia plastyczno-techniczne
 • zajęcia malarstwa i rysunku
 • zespół wokalno-taneczny „MIX”
 • zajęcia taneczne
 • gry i zabawy ruchowe
 • gimnastyka korekcyjna
 • kółko informatyczne
 • kółko szachowe
 • kółko nauki szybkiego czytania
 • szkolna gromada zuchowa „Obrońcy Zielonej Planety”

Zajęcia pozalekcyjne dla klas 4-6

 • gry i zabawy w terenie
 • zajęcia taneczne
 • szkolna drużyna rugby
 • zajęcia rysunku i malarstwa
 • kółko kulinarne
 • kółko turystyczno-krajoznawcze
 • kółko szachowe
 • kółko informatyczne
 • drużyna harcerska
 • zajęcia programowania

Zajęcia pozalekcyjne dla klas 7-8

 • gry i zabawy w terenie
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia malarstwa i rysunku
 • kółko informatyczne
 • kółko szachowe
 • kółko kulinarne
 • kółko geograficzne „Odkrywcy Świata”
 • „Ekonomia na co dzień”