Aktualności

Ranking Szkół Podstawowych 2023 portalu Wasza Edukacja

Miła informacja

Ranking Szkół Podstawowych 2023 portalu Wasza Edukacja

To tylko ranking i wiadomo, że nie wszystko da się przeliczyć i wyliczyć, ale bardzo się cieszymy z wysokiej pozycji naszej szkoły.

Ogólnopolski ranking szkół podstawowych 2023 roku, opublikowany przez portal WaszaEdukacja.pl, uwzględnia 10 306 publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych. Ranking, stworzony został na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięć z olimpiad przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Wszystkie dane potrzebne do stworzenia rankingu szkół podstawowych pozyskane zostały z takich instytucji jak OKE, CKE oraz MEiN.

Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości:

1 miejsce w Chorzowie

20 miejsce na Śląsku

356 miejsce( spośród 10 306 ) w kraju

Szczegóły na stronie:  https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/szkoly-podstawowe