Aktualności

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI”

Podobne jak wszystkie placówki edukacyjne w Polsce, stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem – uruchomić z dnia na dzień zdalne nauczania dla wszystkich uczniów w każdej klasie, od 1 do 8.

Szybka reakcja.

Na początku trzeba było znaleźć szybkie rozwiązanie, które dałoby możliwość porozumiewania się z uczniami i rodzicami. Wykorzystano do tego dziennik elektroniczny i każdy nauczyciel stworzył dla swojego przedmiotu grupę na Google Classroom. Dzięki temu nauka mogła ruszyć. Prawie natychmiast.

Jednak cały czas było jasne, że to tylko rozwiązanie tymczasowe, że należy ujednolicić systemowo nauczanie zdalne. Postanowiliśmy, że posłuży nam do tego platforma Microsoft Teams, która pozwoliła na natychmiastowe uruchomienie prac nad wspólną przestrzenią do działania.

SSP wykorzystała  platformę do komunikacji z rodzicami i uczniami na Microsoft Teams

Całościowe rozwiązanie.

Gdy platforma MT została wstępnie skonfigurowana dla naszych potrzeb, każdy nauczyciel, uczeń i rodzic został poinformowany za pośrednictwem Librusa, w jaki sposób zalogować się i korzystać z platformy i wirtualnych lekcji.

 

Nie zawsze liczba komputerów w domu jest równa liczbie osób w rodzinie. Sytuacja dla wszystkich była trudna i zaskakująca. Postanowiliśmy więc, że będziemy uczyć w następujący sposób: raz rozpoczynając lekcje od 8.30 a raz od 11.00. Pozwoliło to w wielu domach na podzielenie się sprzętem i zażegnanie pierwszych kłopotów technicznych i organizacyjnych. Zaproponowano także nauczycielom i rodzicom wypożyczenie sprzętu ze szkoły.

 

Nauczyciele SSP prowadzą zajęcia zdalne ze swoich domów.

 

Nauczyciele testują

Ważnym krokiem było przetestowanie wybranego rozwiązania. Szkoła zorganizowała pierwsze spotkanie online, konferencję Rady Pedagogicznej, której celem było sprawdzenie funkcjonowania systemu, praca w grupach nad możliwościami platformy, a także powzięcie postanowień, które dotyczyły koniecznych zmian w Statucie SSP, wymaganych przez MEN.

Postanowiono, że całkowicie przenosimy się do Librusa, który służy do komunikacji i na platformę MT, której przeznaczeniem jest prowadzenie lekcji zdalnych i online.

W jakim jesteśmy momencie?

Pomimo początkowych zawirowań, obaw, problemów technicznych i tremy, komunikacja i nauczanie zdalne przebiegają sprawnie. Nauczyciele oraz uczniowie z ogromną pomocą rodziców, szybko dostosowali się do wirtualnej szkoły.

Prowadzimy dwa rodzaje zajęć: online i zdalnie. Lekcje online odbywają się w czasie rzeczywistym, uczniowie spotykają się z nauczycielami w trybie wideokonferencji. 98% wszystkich naszych uczniów i uczennic bierze udział w zajęciach online prowadzonych codziennie przez nauczycieli wszystkich przedmiotów w naszej szkole.

Lekcje zdalne polegają na tym, że w czasie przewidzianym w planie lekcji, nauczyciel udostępnia uczniowi materiały do pracy i jest obecny na MT, pomaga, rozmawia na czacie, online i tłumaczy, wyjaśnia, pozostaje do dyspozycji na czas lekcji, co odciąża rodziców od pomocy przy rozwiązywaniu zadań i nauce samodzielnej.100 % uczniów angażuje się realizację zadań przekazywanych zdalnie przez nauczycieli, co umożliwia sprawne realizowanie podstawy programowej z każdego przedmiotu.

Cały czas pamiętamy o tym, aby nie obciążać uczniów zbyt dużą liczbą zajęć przy komputerze. Bardzo leżą nam na sercu rekomendacje WHO i respektujemy zalecenia MEN.

Obecnie we wszystkich klasach lekcje odbywają się w dalszym ciągu naprzemiennie. W klasach 1-3, jednego tygodnia trzy pierwsze lekcje odbywają się online i pozostałe zdalnie, kolejnego tygodnia trzy pierwsze zdalnie a od czwartej do ostatniej online. Po świętach wejdzie w życie zmiana: codziennie pierwsze trzy lekcję będą odbywały się online, pozostałe zdalnie. W klasach 4-6 cztery pierwsze 4 lekcje online, reszta zdalnie lub online lekcje od 5 do ostatniej, w zależności od tygodnia. W klasach 7-8 lekcje 1-5 online i pozostałe zdalnie, naprzemiennie z układem 1-5 zdalnie od 6 do ostatniej online.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały czas jednak wsłuchujemy się w opinie i odczucia uczniów, rodziców; nauczyciele pilnie obserwują, jak uczniowie radzą sobie z takim trybem lekcji. Reagujemy, kiedy trzeba i nie boimy się zmian i poprawek.

 W tym trudnym dla całej naszej szkolnej społeczności momencie udało się także przeprowadzić w SSP próbne egzaminy ósmoklasistów, w których wzięli udział wszyscy uczniowie i uczennice obu klas ósmych. Wyniki osiągnięte przez naszych najstarszych wychowanków we wszystkich trzech egzaminach są na tyle obiecujące, że możemy, my nauczyciele, rodzice i uczniowie,z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Zajęcia dodatkowe i klubowe.

Przez Internet działa także nasz Klub. Tam dzieci klas 1-3 spotykają się z paniami i mogą porozmawiać, pobawić się, pograć, spędzić czas z rówieśnikami, odciążając na jakiś czas rodziców. Działa także Klub dla uczniów klas 4-8, którzy również mogą skorzystać z pomocy dyżurujących nauczycieli.

Także wiele kółek zainteresowań można znaleźć na naszym MT,np.: „Odkrywcy świata”, Kółko turystyczno-krajoznawcze, „Supermózg”, gimnastyka korekcyjna, kółko kulinarne, kółko plastyczne, „Rozwijająca biologia”, „Zespół biologiczno-chemiczny”. Około 70 % naszych wychowanków bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, korzystając z okazji, by stale rozszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Zdalnie prowadzone są także zajęcia dodatkowe, np. Klub 1-3

 

 

 

Możliwości i korzyści.

E-learning daje wiele dodatkowych możliwości, niedostępnych w tradycyjnym modelu nauczania. Wśród nich są m.in. współdzielenie prezentacji, chaty, filmy, czy interaktywne testy. Dla nauczycieli jest to ogromne wyzwanie, ale i dodatkowa sposób urozmaicenia i uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego.

Każdy z wychowawców i nauczycieli stanowi wirtualne oparcie i centralę komunikacyjną dla uczniów. Grono pedagogiczne stale doskonali swój warsztat pracy, uczy się funkcjonalności tej zupełnie nowej metody nauczania. Nauczyciele przesyłają kody, linki, pomagają w przypadku problemów technicznych, informują o ewentualnych zmianach.

Okazuje się, że taki sposób uczenia daje sporo nieoczekiwanie atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań. Kiedy wrócimy do szkoły, będziemy wszyscy bogatsi o nowe ciekawe rozwiązania i narzędzia.