Aktualności

STYPENDIUM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Zdobywcą stypendium Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości” za wyniki w nauce przyznanego na  drugi semestr roku szkolnego 2019/2020 został uczeń klasy 8a Marek B. Marek zamknął pierwszy semestr średnią 6,00 oraz walczy o tytuł Laureata w czterech, wojewódzkich konkursach przedmiotowych z matematyki, języka angielskiego, chemii oraz fizyki. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.