Aktualności

Warsztaty dla rodziców: „W TROSCE O NASZE DZIECI” pt. Oblicza depresji – potrzeby i możliwości – 29 września 2021 r. godz. 17.30

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/warsztaty-dla-rodzicow-w-trosce-o-nasze-dzieci-pt-oblicza-depresji-potrzeby-i-mozliwosci-29-wrzesnia-2021-r-godz-17-30/