Aktualności

WSPANIAŁE SUKCESY NASZYCH  UCZNIÓW

Z prawdziwą dumą i radością informujemy, że nasi uczniowie po raz kolejny zostali Laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Finalistami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Weronika, Milena z klasy 8b oraz Mateusz z klasy 8a zostali Finalistami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Aleksander z klasy 6 zdobył tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii.

Aleksander i Alicja z klasy 8b zostali Laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.

Dalia z klasy 8a zdobyła tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym   z Chemii.

Dzięki zdobytym tytułom Finalisty i Laureata uczniowie ci zwolnieni są z egzaminu ósmoklasisty oraz mają pierwszeństwo przy przyjęciu do szkół ponadpodstawowych.

Wszystkim Finalistom i Laureatom serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów!