Współpraca i działalność charytatywna

Adopcja serca


Od 2013 roku uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej biorą udział w programie „Adopcja serca” – duchowej adopcji
osieroconego afrykańskiego dziecka lub wychowującego się w ubogiej rodzinie.
Obecnie uczniowie uczestniczą w zbiórkach pieniędzy, opłacając wyżywienie i pomoc w nauce, Ningatouloum Jean-Marie Grace a Dieu,
chłopczykowi z misji w Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej.
Zebrane pieniądze przekazywane są podopiecznemu poprzez fundację „Dzieci Afryki”.
Raz w roku, w czasie poprzedzającym szkolny festiwal podróżniczy, uczniowie zbierają datki na „cel specjalny”,
mający uwrażliwić ich na wybrany problem społeczny mieszkańców Afryki.
Do tej zbierano fundusze na zakup moskitier, na wspieranie procesu rozwoju edukacji w Afryce poprzez budowę nowej szkoły
oraz na projekt „ czysta woda”,
z którego środki przeznaczono na budowę studni.

Základní škola Mělník - Pšovka Czechy


W roku 2010 nasza szkoła nawiązała bardzo owocną i pomyślną współpracę ze szkołą Základní škola Mělník – Pšovka w Czeskim mieście Melnik. Współpraca ta polega na wymianie uczniów, wzajemnym poznawaniu swoich miast i regionów (małych ojczyzn) oraz krajów – śląskiej oraz polskiej tradycji, kultury, a także historii i kultury średniowiecznego miasta Melnik i jego okolic.
Oprócz wymiany informacji i korespondencji odbywają się również spotkania uczniów obu szkół. Spotykamy się z okazji świąt Bożego Narodzenia, realizacji projektów edukacyjnych, wyjeżdżamy na obozy sportowo-naukowe organizowane w regionie Kokořinsko, zapraszamy naszych czeskich przyjaciół do swoich domów i miast. Współpraca ma służyć integracji europejskiej, ale przede wszystkim rozwijaniu przyjaznych kontaktów i współpracy między społecznością dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli SSP i SGŚ w Chorzowie oraz Základní školy Mělník – Pšovka w Czechach.
Dlatego włączane są do niej kolejne grupy uczniów drugiego oraz trzeciego etapu edukacyjnego.
Dzięki współpracy uczniowie doskonalą swoją sprawność porozumiewania się w językach obcych. Zdobywają umiejętność współpracy w grupach zadaniowych. Uczą się prowadzenia dyskusji i respektowania odmiennych poglądów, nie rezygnując z własnych, poznają wartość współpracy.

Krojcok 12


„Krajcok 12” – chorzowska grupa plastyczna zrzeszająca twórców nieprofesjonalnych – malarzy, rzeźbiarzy, grafików.
Dnia 2 maja 2012 roku Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” nawiązało współpracę z grupą „Krajcok 12”. Od tej pory, członkowie grupy raz w roku organizują wystawę swoich prac w siedzibie naszych szkół. Wystawy prac jest z zainteresowaniem oglądana przez uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Śląskiego oraz ich rodziców.

TOZ "Fauna"


Od 2008 roku SSP i SGŚ współpracuje ze Społecznym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej.
Nasza współpraca polega przede wszystkim na organizowaniu zbiórek karmy dla zwierząt, zbiórek pieniężnych oraz kiermaszy charytatywnych, z których cały dochód przeznaczony jest na zaspakajanie potrzeb schroniska.
Część uczniów naszych obu szkół współpracuje ze schroniskiem w ramach stałego wolontariatu. W czasie licznych wyjazdów do schroniska nasi uczniowie mają bezpośrednią możliwość niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom
poprzez wyprowadzanie ich na długie spacery, zabawę oraz okazywanie im życzliwości i zainteresowania.

Współpraca i działalność charytatywna


Adopcja serca

Czechy – Melnik

Zabrzańskie Koło Towarzystwa Pomocy im. brata Alberta

Krajcok 12

TOZ „Fauna”

ZHP

WOŚP

Szlachetna Paczka