Aktualności

Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów w trakcie epidemii SARS – CoV-2.

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/wytyczne-ministerstwa-infrastruktury-w-sprawie-zasad-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/