Aktualności

Z żalem dziś pożegnaliśmy się z Haliną Krawczyk

Z żalem dziś pożegnaliśmy się z Haliną Krawczyk. Chcielibyśmy uczynić to razem z całą społecznością szkolną. Niestety jest to obecnie niemożliwe.  Przekazujemy rodzinie szczere wyrazy współczucia i żalu, a także chcielibyśmy przypomnieć, jaką niezwykłą osobą była nasza pani Halinka. 

Był to człowiek o duszy artystycznej, z talentem aktorskim i pedagogicznym. Miała dobre serce, niosła pomoc innym, była wrażliwa na sprawy społeczne, chętnie angażowała się, kiedy trzeba było walczyć z niesprawiedliwością, coś usprawnić, zrobić coś wartościowego. Cechowała ją  ogromna kultura i etyka pracy, którą starała się zaszczepić u swoich podopiecznych. Miała doskonałe poczucie humoru, wspaniały dowcip, lubiła śpiewać. Dobrze rozmawiało się z nią o poważnych życiowych sprawach, bo jak niewielu, świetnie rozumiała innych: dużych i małych. Należała do tych, którym się ufa, słuchała uważnie, często służyła radą, ale także wspaniale opowiadała.  Była też świetnym kompanem do spędzania wolnego czasu. Swoją pogodną osobowością wnosiła dobrą atmosferę, otuchę, wsparcie. Była elokwentna, elegancka, niezastąpiona w prowadzeniu naszych imprez szkolnych.

Halina Krawczyk, była wieloletnim pedagogiem, dyrektorem zajęć pozalekcyjnych w Społecznej Szkole Podstawowej i w Społecznym Gimnazjum Śląskim. Od początku powstawania pierwszej niepublicznej szkoły w Chorzowie, tj. od 1991 roku zaangażowana była w organizację jej działalności. Tworzyła koncepcję zajęć pozalekcyjnych i opieki nad uczniami po zakończonych lekcjach. Jej świadomość konieczności umożliwiania uczniom rozwijania wielostronnych zainteresowań, uczestnictwa w  kulturze poprzez wyjazdy do teatrów, filharmonii, muzeów zdecydowanie wpływała na sposób funkcjonowania Społecznej Szkoły Podstawowej.

Jako instruktor teatralny prowadziła zajęcia artystyczne w ramach założonego przez siebie teatru „Gaduła” dla uczniów starszych, teatru „Żarcik” dla uczniów młodszych. Była doskonałym fachowcem. Spektakle przygotowywane przez Halinę Krawczyk były wielokrotnie nagradzane w miejskich, wojewódzkich i regionalnych przeglądach zespołów teatralnych. Prowadziła także zespoły wokalno-choreograficzne „Kropeczki”, „Gama”, „Mix”. Przygotowywała uczniów do udziału w konkursach recytatorskich. Zapoczątkowany przez  Halinę Krawczyk Konkurs Recytatorski  do tej pory jest jedną z ważniejszych imprez szkolnych. Przygotowywane przez nią  premiery zawsze były ważnym momentem w życiu szkół. Wielokrotnie była zapraszana do uczestnictwa w jury oceniającym młodych adeptów sztuki aktorskiej w różnych konkursach miejskich czy wojewódzkich. Od 1999 r. jako instruktor gimnastyki korekcyjnej prowadziła zajęcia z dziećmi klas młodszych.

Halina Krawczyk pomagała innym ludziom, przez wiele lat była wolontariuszem chorzowskiego Hospicjum, współpracowała z Polską Fundacją dla Afryki, Fundacją Doktor Klaun, uczestniczyła w grupie modlitewnej „Klucz Dawida”.

W naszej pamięci pozostanie jej niezwykła osoba, poczucie humoru, dobroć, nieustanne dążenie do stawania się coraz lepszym człowiekiem. Z uwagi na osobowość i trzydzieści lat życia oddanych naszej szkole, na zawsze pozostanie cząstką jej historii i tradycji.